Wednesday, January 1, 2014

EBOOK Permata Yang Hilang FULL versionPermata Yang Hilang adalah pengetahuan ‘Seni Nafkah Batin’ yang membicarakan soal senggama (hubungan kelamin) secara terang dan jelas merupakan rujukan penting bagi setiap bakal pengantin dan suami isteri. Pengetahuan ini amat penting sebagai satu daripada senjata lelaki dan juga wanita dalam berusaha bagi mencapai kemesraan dan kedamaian dalam rumahtangga.

No comments:

Post a Comment

Sales Shopping Expo Event In Malaysia